Polska wersja English version Spanish version

PAGINA PRINCIPAL

REDAKTOR/ EDITOR/  redactor

Dr.  Ewa Kubiak (Łódź)


RADA PROGRAMOWA/ EDITORIAL BOARD/ Consejo editorial
Prof. Dr Jerzy Malinowski, (Warszawa-Toruń) – przewodniczący/chairman/jefe

Prof. Dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska (Łódź)
Dr hab. Zbigniew Bania (Warszawa)
Dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska (Łódź)
Prof. Dr María Cristina Valerdi Nochebuena (Puebla)
Prof. Dr André Tavares (São Paulo)
Prof. Dr Yobenj Aucardo Chicangana Bayona (Medellín)
Prof. Doris Bieñko de Peralta (México DF)
Dr Olga Isabel Acosta Luna (Bogotá)
Alberto Martín Isidoro (Buenos Aires) 


Redakcja/ Editorial/ Editorial
Magdalena Nierzwicka/ dr inż. Błażej Ciarkowski/ dr Łukasz Sadowski/ dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska/ dr Anna Wendorff/ dr Krzysztof Cichoń/ Elżbieta Więckowska/ Małgorzata Leśniak