Polska wersja English version Spanish version

Strona główna

Arte de América Latina - Sztuka Ameryki Łacińskiej to rocznik wydawany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Adam Marszałek. Stworza on możliwość krytycznej wymiany myśli i kształtowania nowych kierunków badań w dziedzinie nauk o sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej. Główny zakres tematyczny artykułów prezentowanych w czasopiśmie dotyczy działalności artystycznej od czasów prekolumbijskich aż do dnia dzisiejszego.

Arte de América Latina  - Sztuka Ameryki Łacińskiej to forum debaty na temat wpływu przemian społecznych, kulturowych i politycznych na tematykę, techniki i rolę sztuki w Ameryce na przeciągu dziejów.

 

Rada Redakcyjna:

 

Dr Ewa Kubiak  - redaktor naczelna

Dr Katarzyna Szoblik  - sekretarz

Dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska

Dr Łukasz M. Sadowski

Dr Anna Wendorff

 

Rada Naukowa: 

 

Prof. Dr. hab. Jerzy Malinowski  – Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata - przewodniczący

Prof. Dr. hab. Zbigniew Bania – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. Dr. hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska – Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Warszawski

Dr. Joanna Pietraszczyk-Sękowska – Uniwersytet Łódzki

Prof. Dr. María Cristina Valverdi Nochebuena – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Mexico)

Prof. Dr. André Tavares – Universidade Federal de São Paulo (Brasil)

Prof. Dr. Yobenj Aucardo Chicangana Bayona - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

Prof. Doris Bieńko de Peralta – Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mexico)

Prof. Dr. Olga Isabel Acosta Luna – Museo de Arte Colonial in Bogotá (Colombia)

Prof. Dr. Guadalupe Romero Sánchez – Universidad de Granada (España)