Polska wersja English version Spanish version

Strona główna

Arte de América Latina - Sztuka Ameryki Łacińskiej to rocznik wydawany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Adam Marszałek. Tworzy on możliwość krytycznej wymiany myśli i kształtowania nowych kierunków badań w dziedzinie nauk o sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej. Główny zakres tematyczny artykułów prezentowanych w czasopiśmie dotyczy działalności artystycznej od czasów prekolumbijskich aż do dnia dzisiejszego.

Arte de América Latina  - Sztuka Ameryki Łacińskiej to forum debaty na temat wpływu przemian społecznych, kulturowych i politycznych na tematykę, techniki i rolę sztuki w Ameryce na przeciągu dziejów.

 

Rada Naukowa:

 

Prof. Dr. Jerzy Malinowski (Przewodniczący) – Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Dr. Zbigniew Bania – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. Dr. Magdalena Śniadecka-Kotarska – Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Warszawski

Dr. Joanna Pietraszczyk-Sękowska – Uniwersytet Łódzki

Prof. Dr. María Cristina Valverdi Nochebuena – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Mexico)

Prof. Dr. André Tavares – Universidade Federal de São Paulo (Brasil)

Prof. Dr. Yobenj Aucardo Chicangana Bayona - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

Prof. Doris Bieńko de Peralta – Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mexico)

Prof. Dr. Olga Isabel Acosta Luna – Museo de Arte Colonial in Bogotá (Colombia)

Prof. Dr. Guadalupe Romero Sánchez – Universidad de Granada (España)

 

 

 

 

Rada Redakcyjna:

Dr Ewa Kubiak (redaktor naczelny)

Dr Katarzyna Szoblik (sekretarz)

Dr Agata Andrzejewska

Dr Błażej Ciarkowski

Dr Krzysztof Cichoń

Dr Katarzyna Cytlak

Tomasz Czapski

Krzysztof Galus

Karolina Grzech

Paweł Jaroniak

Zofia Majda

Dr Magdalena Nierzwicka

Daria Ornat

Dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska

Dr Łukasz M. Sadowski

Dr Anna Wendorff